Kapelusze mają dusze

Opublikowano: poniedziałek, 21 maja 2018 Elżbieta Kaczmarek

W dniu 16.05.2018 r. mieszkańcy naszej placówki na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 i młodzieży uczącej się w zawodzie fryzjer we Wrocławiu uczestniczyli w projekcie „Kapelusze mają dusze”.

Projekt realizowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, której honorowym patronem była Wanda Chotomska. Nasi podopieczni wraz z uczennicami wykonywali piękne kapelusze, kolorowe i bogato ozdobione, w których paradowali na terenie szkoły.
Mieszkanki skorzystały z usług fryzjerskich wykonywanych przez młode adeptki tej dziedziny.
W trakcie projektu w sali teatralno-kinowej uczniowie przedstawili etiudę „Nowa Królewna Śnieżka”. Przedstawienie bardzo podobało się naszym mieszkańcom, którzy też mieli swój wkład, gdyż Andrzej Ciołak rozpoczął je recytując wiersz Wandy Chotomskiej pt. „Fryzjer”.
Opiekunka klas fryzjerskich Pani Beata Krzemińska bardzo serdecznie zajęła się naszą grupą, otoczyła troskliwą opieką, pokazała budynek szkoły, przedstawiła nas Dyrekcji szkoły, pokazała bibliotekę i tzw. Muzeum, w którym były rekwizyty do przedstawień.
Otrzymaliśmy zapewnienie, że za rok również spotkamy się na kolejnym projekcie.
My z kolei poprosiliśmy Dyrekcję i młodzież o dalszą współpracę i zaprosiliśmy do odwiedzenia nas w Ostrowinie i miłe spędzenie czasu w naszym kompleksie pałacowo-parkowym.