Oh! Jak to zdrowo raz i więcej na ludowo...

Opublikowano: środa, 26 września 2018

Polską muzykę ludową tworzyli amatorzy śpiewacy oraz instrumentaliści, śpiewający i grający w zespołach na weselach i innych sytuacjach obrzędowych oraz na zabawach czy podczas wypasu zwierząt.

W połowie XX wieku muzyka ludowa powoli zaczęła zatracać swą pierwotną funkcję obrzędową. W celu zachowania tradycyjnej muzyki ludowej organizuje się akcje zbierania muzyki ludowej (zapoczątkował je Oskar Kolberg), wydaje się śpiewniki, opracowania itp. Muzyka ludowa nie zaginęła, lecz rozpoczęła żywot na różnego rodzaju festiwalach, imprezach dożynkowych. Rozwija się dziś jednak nurt zainteresowania muzyką ludową, czego dowodem jest utworzenie Zespołu Ludowego Jemielnianki, działającego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w filii Jemielna. Zespół powstał z inicjatywy Dyrektor PDPS – Iwony Siemińskiej i miał pierwotnie nazywać się „Czerwone korale”. Został utworzony 12 kwietnia 2018 roku, a w skład weszły nasze mieszkanki: Pani Ewa Gawryszewska, Pani Adriana Pierzchała, Pani Halina Bojewska, Pani Teresa Lasota, Pani Wiesława Oszczygieł, Pani Lucyna Janczak, Pani Danuta Mrozińska. Opiekunem, animatorem oraz choreografem czuwającym nad naszymi Paniami z zespołu jest Pan Konrad Ciechanowski.
Jak wszystkim wiadomo na muzykę ludową składa się między innymi muzyka wokalna, na której bazuje nasz zespół Jemielnianki. W ich repertuarze można usłyszeć pieśni obrzędowe dawniej wykonywane podczas ważnych wydarzeń w życiu wsi jakwesele, żniwa etc.; pieśniobyczajowe - miłosne, zalotne, żołnierskie; przyśpiewki; ballady; pieśni nabożne śpiewane przy kapliczkach, na pielgrzymkach i w innych sytuacjach pozaliturgicznych.
Swoją obecnością uświetniały takie uroczystości jak: Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością i Pieczy Zastępczej w Oleśnicy, Piknik Rodzinny w Jemielnej, Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Szczytnej, Dożynki w Gminie Bierutów, Śpiew pod gwiazdami w Ostrowinie oraz wspólne biesiadowanie ze społecznością lokalną.
Nadmienić należy, że stroje zostały uszyte we własnym zakresie (spódnice, chusty).
Mieszkanki spełniają się w zespole ludowym, odnalazły siebie i z wielką radością uczestniczą w próbach oraz występach.
Życzymy sukcesów i dalszego rozwoju wokalnego!