Podziękowanie za 1% podatku za 2015 rok

Elżbieta Kaznowska

  ”… tak mało dla Ciebie, a tak dużo dla  innych …”

P O D Z I Ę K O W A N I E

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy w Ostrowinie pragnie z całego serca podziękować Przyjaciołom, sympatykom i wszystkim osobom z całej Polski, które przekazały właśnie naszemu Stowarzyszeniu 1% swojego podatku dochodowego za 2015 rok. Wielkie dzięki za wspieranie nas w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim, którzy jej potrzebują. Dziękujemy Państwu za zrozumienie potrzeb innych ludzi, za szczodrość i wspaniałomyślność. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wspieranie naszych działań. Zapewniamy, że każda przekazana złotówka zostanie wykorzystana na pomoc tym najbardziej potrzebującym zgodnie z naszymi celami statutowymi.

Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących.

Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

 

Prezes Stowarzyszenia
mgr Elżbieta Kaznowska