Podziękowanie za 1% podatku za 2017 rok

Elżbieta Kaznowska

  

P O D Z I Ę K O W A N I E

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy w Ostrowinie pragnie z całego serca podziękować Przyjaciołom, Sympatykom i wszystkim osobom, które przekazały właśnie naszemu Stowarzyszeniu 1% swojego podatku dochodowego za 2017 rok. Za Waszą dłoń pomocną z serca Wam dziękujemy. Dobroć Waszego serca naszym sercem czujemy. Wrażliwość Waszej duszy bardzo nas wzruszyła do tego nawet stopnia, że nam się zakręciła łza w oku, łza szczęścia. Wasz gest bardzo duży dla nas znaczy. Wiemy, że nie jesteśmy sami, dopóki Wy nam pomagacie i dopóki wiemy, że zawsze jesteście blisko nas, aby pomóc nam w potrzebie.
Jeszcze raz dziękujemy za wspieranie nas w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim, którzy jej potrzebują. Zapewniamy, że pozyskane srodki finansowe zostaną wykorzystane zgodnie ze statutowymi celami naszego Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia
mgr Elżbieta Kaznowska