Zarząd

Administrator

Skład Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy:

  1. Krzysztof Sztochel - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
  2. Justyna Gracz - Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
  3. Agnieszka Rzepka-Czech - Członek Zarządu Stowarzyszenia